Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, εφεξής καλουμένου ως ο «Ιστότοπος». Στο κείμενο των Όρων Χρήσης ως αυτό έχει, παρατίθενται αναλυτικώς οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται και αφορούν στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του ΧΡΗΣΤΗ που σχετίζονται με την πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού. Σε κάθε περίπτωση οι παρόντες όροι ισχύουν για οιονδήποτε επισκέπτη της ιστοσελίδας. Αν δεν αποδέχεστε τους εν λόγω όρους χρήσης παρακαλείσθε, όπως διακόψετε άμεσα την περαιτέρω χρήση του ιστότοπου. Αν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή τις παρεχόμενες μέσω αυτού υπηρεσίες, δηλώνετε την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και των τυχόν τροποποιήσεων αυτών.Με την υποβολή των στοιχείων σας στον server, συμφωνείτε ότι το δηλούμενο υλικό δεν περιέχει στοιχεία ψευδή, πλασματικά, παράνομα και εν γένει ακατάλληλα προς χρήση, επεξεργασία και δημοσίευση.

1. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ – ΣΚΟΠΟΣ.  Ο παρόν διαδικτυακός τόπος αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας «VALKANOSMARINOS / GEORGIOS – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ», η οποία για τις ανάγκες της παρούσας χάριν συντομίας θα καλείται εφεξής ΕΤΑΙΡΙΑ, στην οποία ανήκει η ιστοσελίδα με την επωνυμία «erato-kosmima.gr», ΑΦΜ: 104859228, Έδρα &Αποθήκη Ηλεκτρονικού Καταστήματος: Παπανικολάου Ιατρού 3, Νίκαια/Λάρισα/Ελλάδα, email: giorgosmarinosb<@>gmail.com, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 6972173065.

Κύρια δραστηριότητα της εταιρίας μας είναι η κατασκευή, εμπορία, χονδρική και λιανική πώληση κοσμημάτων και συναφών ειδών. Μέσω της ιστοσελίδας erato-kosmima.gr έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τα προϊόντα που πωλεί η ΕΤΑΙΡΙΑ ή / και να προβείτε, εάν το επιθυμείτε σε εξ αποστάσεως αγορά των προϊόντων αυτών είτε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος είτε τηλεφωνικά είτε των κοινωνικών δικτύων (facebook, instagram), όπως αυτά ειδικότερα παρουσιάζονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Ρητώς συμφωνείται ότι η διατήρηση εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΙΑΣ της ιστοσελίδας erato-kosmima.gr δεν αποτελεί πρόταση για κατάρτιση σύμβασης πώλησης με τον εκάστοτε ΧΡΗΣΤΗ.

Σχετικά με την περιήγησή σας στην παρούσα ιστοσελίδα αλλά και την εξ αποστάσεως αγορά προϊόντων μέσω αυτής αναγνωρίζετε ότι συντελούνται σύμφωνα με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, όπως αυτοί προκύπτουν από τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας, τους όρους πώλησης, οι οποίοι προβλέπονται κατωτέρω στο οικείο κεφάλαιο αλλά και από την κείμενη νομοθεσία. Για τις ανάγκες της παρούσας θα καλείστε ο ΧΡΗΣΤΗΣ (μέλος ή μη της παρούσας σελίδας).

2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

α. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ της ιστοσελίδας μπορεί να κάνει μια απλή περιήγηση στην ιστοσελίδα μας, παρακολουθώντας τα προϊόντα μας, και εφόσον το επιθυμεί, να προβεί σε αγορά αυτών. Η αγορά πραγματοποιείται με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.

β. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ καλείται πριν την περιήγηση του σε αυτήν να διαβάσει και να συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για αυτόν και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, όπως αυτοί έχουν διατυπωθεί από την ΕΤΑΙΡΙΑ. Ρητώς συμφωνείται ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία υποστεί αυτή, ο ΧΡΗΣΤΗΣ ή οποιοσδήποτε τρίτος λόγω μη προσήκουσας τήρησης των όρων χρήσης της ιστοσελίδας από το ΧΡΗΣΤΗ.

γ.Ο ΧΡΗΣΤΗΣ, ο οποίος θα προβεί σε αγορά προϊόντων μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου υπόσχεται και αποδέχεται ότι πληροί τις κατά Νόμο προϋποθέσεις για τη σύναψη της σύμβασης και ότι είναι άνω των 16 ετών.

δ. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ της παρούσας ιστοσελίδας μπορεί να πραγματοποιήσει λιανική αγορά των προϊόντων χωρίς να εγγραφεί μέλος. Η ΕΤΑΙΡΙΑ παρέχει τη δυνατότητα στον ΧΡΗΣΤΗ της παρούσας ιστοσελίδας να εγγραφεί, εάν το επιθυμεί ως μέλος της (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ-ΜΕΛΟΣ) δηλώνοντας ορισμένα στοιχεία και ειδικότερα όνομα, επώνυμο, email, κωδικό πρόσβασης, ενώ ταυτόχρονα θα του ζητηθεί η επαλήθευση του κωδικού του.

ε.Ο ΧΡΗΣΤΗΣ της παρούσας ιστοσελίδας, ο οποίος επιθυμεί να πραγματοποιήσει χονδρική αγορά προϊόντων, πρέπει να συμπληρώσει τη”φόρμα πελάτη χονδρικής”, που υπάρχει στον ιστότοπο. Εκεί ο ΧΡΗΣΤΗΣ καταχωρεί τα στοιχεία του, και συγκεκριμένα ονοματεπώνυμο / όνομα εταιρίας, χώρα, πόλη, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Website/Facebook/Instagram, και αφήνει το προσωπικό του μήνυμα στο σχετικό πεδίο. Στη συνέχεια, η ΕΤΑΙΡΙΑ δημιουργεί τον λογαριασμό του πελάτη στην ιστοσελίδα. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού αποστέλλονται στον ΧΡΗΣΤΗ – ΠΕΛΑΤΗ ιστοσελίδα εισόδου, το username και ο ατομικός κωδικός πρόσβασης του, απ’ όπου και έχει πρόσβαση στις τιμές της χονδρικής και μπορεί να προβεί σε αγορές.

στ. Κατά την απλή περιήγηση του ΧΡΗΣΤΗ στο ιστότοπο της εταιρίας μας, τα προϊόντα φέρουν τις τιμές λιανικής πώλησης. Μετά την εγγραφή κάποιου χρήστη ως ’’πελάτη χονδρικής’’, κατά την πλοήγηση του πελάτη στον ιστότοπο εμφανίζονται σε αυτόν οι τιμές λιανικής και χονδρικής πώλησης των προϊόντων.Για τον ΠΕΛΑΤΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ το ελάχιστο όριο παραγγελίας – αγοράς των προϊόντων είναι το ποσό των 200 ευρώ.

ζ.Με τη δημιουργία λογαριασμού εγγεγραμμένου χρήστη – πελάτη, ο τελευταίος έχει τη δυνατότητα, εάν το επιθυμεί, να λαμβάνει ενημερωτικά e-mail σχετικά με τις τιμές των προϊόντων της εταιρίας, για νέα προϊόντα, για προσφορές κ.λπ..

η.Ως ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ – ΠΕΛΑΤΗΣ έχει τη δυνατότητα να εισέρχεται ανά πάσα στιγμή στο λογαριασμό που διατηρεί, πληκτρολογώντας το username και τον κωδικό πρόσβασης, ώστε να παρακολουθεί την κατάσταση στην οποία βρίσκεται παραγγελία που έχει τελέσει ή τις  αγορές που έχει ήδη ολοκληρώσει. Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα σας αποστέλλεται σχετικό link της εταιρίας courier με την οποία συνεργαζόμαστε μαζί με κωδικό εντοπισμού προϊόντος, δίνοντας τη δυνατότητα να ελέγχει ανά πάσα στιγμή την τοποθεσία του προϊόντος μετά την παράδοση του από την εταιρία στην εταιρία courier.

3. ΣΥΜΒΑΣΗ

α.Για τη σύναψη σύμβασης με την ΕΤΑΙΡΙΑ μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν απαιτείται η εγγραφή στο Κατάστημα (με τη χρήση «ονόματος χρήστη» και «κωδικού πρόσβασης»). Κατά τη διαδικασία αγοράς θα ζητηθεί από το χρήστη να δηλώσει ονοματεπώνυμο, χώρα, πόλη, ταχυδρομική διεύθυνση, όπου θα αποσταλεί το αγαθό, ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο και email. Αν ο ΧΡΗΣΤΗΣ κάνει εγγραφή μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, τα στοιχεία του αποθηκεύονται για μελλοντικές συναλλαγές. Αν ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεν είναι εγγεγραμμένος, σε μελλοντικές συναλλαγές θα χρειαστεί να επαναλάβει εκ νέου την δήλωση των σχετικών στοιχείων.

β.Οι παραγγελίες γίνονται είτε τηλεφωνικά μέσω του τηλεφώνου επικοινωνίας που δίνεται στον ιστότοπο είτε ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής φόρμας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας ζητείται ο τρόπος πληρωμής. Στην περίπτωση α) τραπεζικής κατάθεσης, θα σας δοθεί ο αριθμός λογαριασμού τραπέζης όπου πάρει να κατατεθούν τα χρήματα, β) πληρωμής μέσω Viva Wallet θα ανακατευθυνθείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα, ώστε να καταθέσετε τα χρήματα.Και στις δύο περιπτώσεις, η σύμβαση ολοκληρώνεται κατά τη στιγμή που θα επιβεβαιωθεί από εμάς η πληρωμή της παραγγελίας. Οι λοιπές ενημερώσεις για την κατάσταση της παραγγελίας αποστέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει ο χρήστης. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται και η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγέλθηκαν. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του αγαθού ο χρήστης θα λαμβάνει σχετική ενημέρωση.

γ.Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να παρακολουθήσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η παραγγελία του πληκτρολογώντας στα σχετικά πεδία του ιστοτόπου είτε τον μοναδικό αριθμό παραγγελίας που έλαβε μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που καταχώρησε ο χρήστης κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

δ. Πριν την αποστολή της παραγγελίας ο ΧΡΗΣΤΗΣ, πέραν της γνώσεως των όρων του παρόντος, λαμβάνει γνώση και των εξής στοιχείων:

i. Ότι αντισυμβαλλόμενος του χρήστη είναι η ΕΤΑΙΡΙΑ, τα πλήρη στοιχεία της οποίας αναφέρονται στο παρόν

ii. Τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών που παραγγέλλονται.

iii. Τη συνολική τιμή των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α., και κάθε άλλου τέλους καθώς και, όπου τυγχάνει εφαρμογής, όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου και κάθε άλλη δαπάνη,

iv.Τις διευθετήσεις πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, της προθεσμίας εντός της οποίας η Εταιρεία αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά,

v. Ότι ο χρήστης δύναται να υποβάλει οποιοδήποτε ερώτημα/διευκρίνιση/παράπονο του με οποιοδήποτε τρόπο και ιδίως τηλεφωνικά στον αριθμό +30 6972173065 ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο email giorgosmarinosb<@>gmail.com, και ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ, αφού εξετάσει το ερώτημα/διευκρίνιση/παράπονο,θα επικοινωνήσει με τον χρήστη το συντομότερο δυνατό.

4. ΠΛΗΡΩΜΗ

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να προβούν σε αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημά μας, σας δίνονται οι ακόλουθοι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής.

  • Μέσω της υπηρεσίας πληρωμών Viva Wallet οποιασδήποτε τράπεζας.
  • Με κατάθεση μετρητών στην τράπεζα Eurobank ή Alpha Bank
  • Με Αντικαταβολή

Σε περίπτωση που η κάρτα σας έχει χρεωθεί από τρίτο άτομο χωρίς την αποδεδειγμένη συγκατάθεση σας, δικαιούστε να ακυρώσετε τη χρέωση της κατόπιν αιτήματος στην Τράπεζα, στην οποία εκδώσατε τη πιστωτική σας κάρτα.

5. ΤΡΟΠΟΣ-ΚΟΣΤΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

α.Κατόπιν ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας, το προϊόντα αποστέλλονται μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier) ΕΛΤΑ courier και της υπηρεσίας Postal Service Company–Hellenic Post (Priority A’), το αργότερο εντός 3 έως 10 ημέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης πληρωμής της παραγγελίας, στη διεύθυνση που εσείς ορίσατε κατά τη διεξαγωγή της παραγγελία σας. Το κόστος αποστολής μαζί με τη χρέωση αντικαταβολής ανέρχεται στο ποσό των 5 ευρώ και 3 ευρώ για την απλή αποστολή .Οι αποστολές πραγματοποιούνται καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

β.Ανωτέρα βία: Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω email, προκειμένου να μας δηλώσετε αν υπό αυτές τις συνθήκες, επιθυμείτε την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

6.ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

α.Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα κοσμήματα – προϊόντα που αγόρασε εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, μαζί με τη συσκευασία τους και τα έγγραφα που τα συνοδεύουν, όπως την απόδειξη αγοράς κ.τ.λ.. Για επιστροφές προϊόντων μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο +30 6972173065 ή να στείλει email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που βρίσκεται στον ιστότοπο.

Επίσης έχετε τη δυνατότητα αλλαγής του προϊόντος εντός 15 ημερών από την παραλαβή του με οποιοδήποτε άλλο κόσμημα της αρεσκείας σας αντίστοιχης αξίας με το πρώτο ή μεγαλύτερης. 

β. Τα κοσμήματα που επιστρέφονται θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στη συσκευασία τους στην κατάσταση που σας παραδόθηκε, έχοντας φορεθεί μόνο για πρόβα κι όχι για χρήση. Επίσης θα πρέπει να είναι καλά συσκευασμένα ώστε να μην υποστούν φθορές κατά τη μεταφορά τους και για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση. Κοσμήματα που επιστρέφονται και δεν πληρούν τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων δε θα γίνονται δεκτά. Σε κάθε περίπτωση, επιβαρύνεστε με τα έξοδα αποστολής κι επιστροφής του προϊόντος που αντικαταστάθηκε.

γ.Σε περίπτωση επιστροφής κάποιου προϊόντος και μη αντικατάστασής του με κάποιο άλλο, η ΕΤΑΙΡΙΑ θα καταβάλλει το ποσό της παραγγελίας σας εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη μέρα παραλαβής του μέσω του συστήματος πληρωμής που επιλέξατε.

7. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

α.Οι τιμές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας είναι οι τελικές τιμές συμπεριλαμβανομένων φόρων.

β. Η ΕΤΑΙΡΙΑδιατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές. Τα βάρη των προϊόντων προκύπτουν από το μέσο όρο κατά τη διαδικασία της κατασκευής, οπότε είναι πιθανό να υπάρχουν κάποιες μικρές αποκλίσεις.

8 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

 Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν είναι υπεύθυνη έναντι του ΧΡΗΣΤΗ, αν για οποιοδήποτε λόγο η ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη σε δεδομένη χρονική στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Η ΕΤΑΙΡΙΑ επισημαίνει, ότι ενδέχεται η ιστοσελίδα να εμφανίσει τεχνικά σφάλματα με άμεσο αποτέλεσμα στον τρόπο παρουσίασης των περιεχομένων σε αυτή θεμάτων (ενδεικτικά των φωτογραφιών, τιμών, κείμενων κ.λπ.) για λόγους που δεν έχει ευθύνη και υπόσχεται ότι θα καταβάλει προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάσταση αυτών.

9.ΚΑΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

α.Όλο το περιεχόμενο, τo λογότυπο και τα λογισμικά της ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή τρίτων προσώπων συμβατικά συνδεόμενων με την ΕΤΑΙΡΙΑ. Επομένως, το περιεχόμενο της σελίδας διατίθεται στο ΧΡΗΣΤΗ μόνο για προσωπική χρήση και σε καμία περίπτωση για δημόσια ή εμπορική. Ρητώς η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει ότι ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να αποθηκεύσει, να εκτυπώσει και να εμφανίσει το περιεχόμενο που παρέχεται από την παρούσα ιστοσελίδα αποκλειστικά και μόνο για προσωπική του χρήση. Δεν επιτρέπεται ο ΧΡΗΣΤΗΣ να δημοσιεύσει, να χειριστεί, να διανείμει ή με άλλο τρόπο να αναπαράγει, σε οποιαδήποτε μορφή οτιδήποτε εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα. Επιπλέον, δεν μπορεί να τροποποιεί ή να δημιουργεί παράγωγα έργα που βασίζονται σε οποιοδήποτε λογισμικό ή τα συνοδευτικά έγγραφα, που παρέχονται από την ιστοσελίδα erato-kosmima.gr.

β.Καμία άδεια ή συγκατάθεση δεν χορηγείται για να μπορεί ο ΧΡΗΣΤΗΣ να χρησιμοποιήσει τo σήμα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ με οποιοδήποτε τρόπο, και συμφωνεί να μην χρησιμοποιήσει αυτά τα σήματα που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε παρόμοια σύμβολα. Ρητώς συμφωνείται ότι ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεν θα χρησιμοποιήσει το όνομα ή το διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ με τρόπο που δύναται να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη στην ΕΤΑΙΡΙΑ ή σε τρίτο, για την αποκατάσταση των οποίων θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο ΧΡΗΣΤΗΣ.

10 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΡΩΝ

 Ο ΧΡΗΣΤΗΣ για την ασφάλεια των συναλλαγών του έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει το σύνολο των όρων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.

11. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 Για οποιαδήποτε απορία ή παράπονο από την εφαρμογή του συνόλου των περιεχομένων στην παρούσα ιστοσελίδα όρων χρήσης ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να επικοινωνεί μέσω της σχετικής πλατφόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδαή στο τηλέφωνο του καταστήματος +30 6972173065.

12. ΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώσει διαφορετικά το περιεχόμενο των παρόντων όρων, εντός πάντα των πλαισίων τη νομιμότητας και ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό στην ΕΤΑΙΡΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα περαιτέρω να τροποποιήσει ή/και καταργήσει το σύνολο ή τμήμα όλων των περιεχομένων της ιστοσελίδας (ενδεικτικά κειμένων, εικόνων, περιγραφών προϊόντων κ.λπ.) χωρίς 3ροειδοποίηση όπως και να περιορίσει την πρόσβαση σε μέρη ή στο σύνολο της παρούσας ιστοσελίδας.

13. ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

α. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ρητώς εγγυάται ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας όλων των δεδομένων του ΧΡΗΣΤΗ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος χρησιμοποιεί και διαρκώς αναβαθμίζει τα υποσυστήματα, που απαιτούνται για την απρόσκοπτη και προσήκουσα λειτουργία του συστήματος. Ενδεικτικά τέτοια είναι: προστασία κατά των ιών, προστασίας κατά των κακόβουλων ενεργειών κ.τ.λ..

β.Η εταιρία μας  έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών και των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μέσω του πρωτοκόλλου ασφαλείας Τεχνολογίας (Security Certificate & SSL Technology – Sectigo Limited).

γ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ επιπλέον τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας για την ασφαλή πρόσβαση από τον εκάστοτε ΧΡΗΣΤΗ στο λογαριασμό εγγεγραμμένου – χρήστη μέλους, που ενδεχομένως έχει δημιουργήσει, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα υπό στοιχ. 2δ-ε.

Σε περίπτωση παραβίασης ακολουθείται η εξής μεθοδολογία: συλλέγονται στοιχεία για την παραβίαση, τα οποία σε δεύτερο χρόνο παραδίδονται στις αρμόδιες αρχές, διακόπτεται η παραβίαση με τεχνικά μέσα, ενημερώνονται οι αρχές και τα μέρη που τυχόν έχουν επηρεαστεί από την παραβίασης και ελέγχεται το μέγεθος και το εύρος της παραβίασης, ώστε να αναφερθεί με ορθό τρόπο σε κάθε μέρος που έχει έννομο συμφέρον. Επίσης παρέχονται όλες οι διευκολύνσεις στις κατά το Νόμο αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση συμβάντων παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων.

Ωστόσο, με τη δημιουργία του λογαριασμού ο ΧΡΗΣΤΗΣ υπόσχεται ότι θα τηρήσει και από την πλευρά του όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να παραμείνουν απόρρητα τα στοιχεία του λογαριασμού του. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή ζημίας προκύψει από την μη τήρηση των προσηκόντων κανόνων ασφαλείας εκ μέρους του ΧΡΗΣΤΗ και για το λόγο αυτό ο εκάστοτε ΧΡΗΣΤΗΣ οφείλει να προβαίνει μετά στην ολοκλήρωση της οποίας επικοινωνίας μέσω του λογαριασμού του σε ασφαλή έξοδο από το λογαριασμό (αποσύνδεση) και να διαφυλάττει τη μη δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχειών του λογαριασμού του σε οποιοδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση απώλειας ή παρά τα ανωτέρω καθοιονδήποτε τρόπο γνωστοποίησης του μυστικού κωδικού πρόσβασης σε τρίτο πρόσωπο ο ΧΡΗΣΤΗΣ οφείλει άμεσα να ενημερώσει σχετικά την ΕΤΑΙΡΙΑ στο e-mail: giorgosmarinosb<@>gmail.com.

14. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του erato-kosmima.gr διέπονται από τις αρχές τις Ελληνικής Νομοθεσίας για την Προστασία Καταναλωτών και του Ευρωπαϊκού Δικαίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στα πλαίσια των συναλλαγών με τον Δικτυακό τόπο του erato-kosmima.gr, κατά τόπο αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Λάρισας, όπου και έχει την έδρα του.